កូវីដ-១៩
 • ថ្ងៃនេះ ក្រសួងបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី 23នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ 20នាក់
  កូវីដ-១៩
  November 28, 2021 srey nuch

  នៅថ្ងៃទី28 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2021នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន 23នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR) ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន 20នាក់ និងមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតថ្មី 4នាក់(មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង 2នាក់) គិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន 120,087នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប 116,466នាក់ និងស្លាប់សរុប 2,931នាក់៕

 • ប្រទេសវៀតណាមបន្ដកត់ត្រាករណីជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ១៣,០៩៤ ករណី និងការបាត់បង់ជីវិត ១៣៧ ករណីបន្ថែមទៀត
  កូវីដ-១៩
  November 27, 2021 lyda

  អាជ្ញាធរសុខាភិបាលវៀតណាមបានរាយការណ៍ពីករណីជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ ថ្មីចំនួន ១៣,០៩៤ ករណី នៅក្នុងទីក្រុង និងខេត្តចំនួន ៦០ កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រ ដែលជាការកើនឡើងចំនួន ៦៦៥ ករណី ពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍។ តំបន់ចំនួន ៣ ដែលមានចំនួនករណីប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់បំផុតគឺទីក្រុងហូជីមិញ ដែលមាន ១,៨០៩ ករណី បន្ទាប់មកគឺខេត្ត Can Tho ដែលមាន ៨៩៧ ករណី និងខេត្ត Dong Nai មាន ៧០៧ ករណី។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ការស្លាប់ចំនួន

 • ថ្ងៃនេះ ក្រសួងបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី 26នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ 29នាក់
  កូវីដ-១៩
  November 27, 2021 srey nuch

  នៅថ្ងៃទី27 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2021នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន 26នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR) ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន 29នាក់ និងមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតថ្មី 5នាក់(មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង 4នាក់) គិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន 120,064នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប 116,446នាក់ និងស្លាប់សរុប 2,927នាក់៕

 • ថ្ងៃនេះ ក្រសួងបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី 29នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ 30នាក់
  កូវីដ-១៩
  November 26, 2021 srey nuch

  នៅថ្ងៃទី26 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2021នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន 29នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR) ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន 30នាក់ និងមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតថ្មី 4នាក់(មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង 2នាក់) គិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន 120,038នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប 116,417នាក់ និងស្លាប់សរុប 2,922នាក់៕

 • វៀតណាមបន្ដកត់ត្រាករណីជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ១២,៤២៩ ករណី ក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោងចុងក្រោយនេះ
  កូវីដ-១៩
  November 26, 2021 lyda

  ប្រទេសវៀតណាមកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ បានកត់ត្រាករណីជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ថ្មីចំនួន ១២,៤២៩ ករណីបន្ថែមទៀត ដែលនាំឱ្យចំនួនអ្នកឆ្លងនៅក្នុងរលកទី៤ មានសរុបទាំងអស់ ១ ១៦២ ១៤១ ករណី នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន VNexpress ។ មូលដ្ឋានចំនួន ៣ ដែលមានចំនួនករណីថ្មីខ្ពស់បំផុត គឺទីក្រុងហូជីមិញ ១ ៥៨២ ករណី, ទីក្រុង Can Tho មាន ៧៤១ ករណី និង Tay Ninh មាន ៦៨៣ ករណី។ ជាមួយគ្នានេះដែរ

 • ថ្ងៃនេះ ក្រសួងបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី 32នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ 30នាក់
  កូវីដ-១៩
  November 25, 2021 srey nuch

  នៅថ្ងៃទី25 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2021នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន 32នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR) ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន 30នាក់ និងមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតថ្មី 4នាក់(មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង 3នាក់) គិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន 120,009នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប 116,387នាក់ និងស្លាប់សរុប 2,918នាក់៕

 • ប្រទេសវៀតណាមកត់ត្រាការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ១១,៧៨៩ ករណី និងការបាត់បង់ចំនួន ១២៥ នាក់​បន្ថែមទៀត
  កូវីដ-១៩
  November 25, 2021 lyda

  អាជ្ញាធរសុខាភិបាលវៀតណាមបានបញ្ជាក់ពីករណីជំងឺ COVID-19 ថ្មីចំនួន ១១,៧៨៩ ករណី កាលពីយប់ថ្ងៃពុធ ទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន VnExpress ។ ទីក្រុងហូជីមិញបាននាំមុខគេជាមួយនឹងការឆ្លងថ្មីៗ ដោយមានករណីថ្មីចំនួន ១,៦៦៦ ករណី បន្ទាប់មកគឺខេត្ត Can Tho មាន ៧៦៦ ករណី និងខេត្ត Tay Ninh មាន ៧៥៤ ករណី។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ​មានពលរដ្ឋបានស្លាប់​ដោយសារ​ជំងឺ​ COVID-19 ​ចំនួន ១២៥ នាក់​

 • ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរកឃើញករណីថ្មីនៃជំងឺកូវីដ១៩ ច្រើនជាង ៤,០០០ ករណី ជាលើកដំបូងបំផុតរបស់ខ្លួន
  កូវីដ-១៩
  November 24, 2021 lyda

  ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង បានកើនឡើងដល់ ៤,០០០ នាក់ ជាលើកដំបូងបំផុត ជាមួយនឹងករណីថ្មីចំនួន ៤,១១៦ ករណី កាលពីថ្ងៃអង្គារ ខណៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Kim Boo-kyum បានទាមទារឱ្យមានការរឹតបន្ដឹងជាងមុន ហើយការដាក់រដ្ឋក្នុងគ្រាអាសន្នជាថ្មី អាចនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងបន្ថែមទៀត។ តួលេខនេះគឺខ្ពស់ជាងកំណត់ត្រាមុនចំនួន ៨០០ ករណី ដែលត្រូវបានកត់ត្រា កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ហើយចំនួន​អ្នក​ជំងឺ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ក៏​ឡើង​ដល់​កម្រិត​ខ្ពស់ផងដែរ ​គឺមាន ​៥៨៦​នាក់​។ អត្រាអ្នកជំងឺ​ COVID-19 នៅតាមបន្ទប់ ICU នៅមន្ទីរពេទ្យ បានកើនលើស ៨០% នៅក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូល និងតំបន់ជុំវិញដែលការឆ្លងត្រូវបានប្រមូលផ្តុំ។

 • ថ្ងៃនេះ ក្រសួងបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី 34នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ 37នាក់
  កូវីដ-១៩
  November 24, 2021 srey nuch

  នៅថ្ងៃទី24 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2021នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន 34នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR) ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន 37នាក់ និងមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតថ្មី 5នាក់(មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង 3នាក់) គិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន 119,977នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប 116,357នាក់ និងស្លាប់សរុប 2,914នាក់៕

 • ញាក់សាច់! ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសវៀតណាម បានកើនឡើងដល់ជិត ៤០,០០០ ករណីក្នុងមួយថ្ងៃ
  កូវីដ-១៩
  November 24, 2021 lyda

  ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមនៅយប់ថ្ងៃអង្គារនេះ បានប្រកាសពីករណីជំងឺ COVID-19 ថ្មីចំនួន ៣៩,១២៦ ករណី ដោយក្នុងនោះមាន ២៨,០០០ ករណី ត្រូវបានរកឃើញពីលើកមុនៗ ប៉ុន្តែមិនទាន់ត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងទិន្នន័យជាតិ។ ករណីចំនួន ២៨,០០០ ករណី ដែលបន្ថែមពីលើករណីប្រចាំថ្ងៃធម្មតានេះ ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងតំបន់ធ្វើចត្តាឡីស័កក្នុងខេត្ត Binh Duong ចន្លោះថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាតំបន់មានការឆ្លងច្រើនបំផុត សម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ ដោយមានករណីឆ្លងសរុប ២៨,៦៩៨ ករណី។ ក្រសួងក៏បានបញ្ជាក់អ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ថ្មីចំនួន ១៦៧ នាក់ កាលពីថ្ងៃអង្គារ ដោយរួមទាំង