កូវីដ-១៩
 • ថ្ងៃនេះ ក្រសួងបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី 258នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ 405នាក់
  កូវីដ-១៩
  October 17, 2021 Khmernote Media

  នៅថ្ងៃទី17 ខែតុលា ឆ្នាំ2021នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន 258នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR) ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន 405នាក់ និងមានអ្នកបាត់បង់ជីវិត 24នាក់។ គិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន 116,665នាក់ , ករណីជាសះស្បើយសរុប 110,870 នាក់ និងស្លាប់សរុប 2,658នាក់៕

 • ថ្ងៃនេះ ក្រសួងបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី 267នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ 311នាក់
  កូវីដ-១៩
  October 16, 2021 srey nuch

  នៅថ្ងៃទី16 ខែតុលា ឆ្នាំ2021នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន 267នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR) ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន 311នាក់ និងមានអ្នកបាត់បង់ជីវិត 24នាក់។ គិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន 116,407នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប 110,465នាក់ និងស្លាប់សរុប 2,634នាក់៕

 • វៀតណាមបន្ដរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ៣,៧៨៩ ករណី ដែលនាំឱ្យការឆ្លងនៅក្នុងរលកចុងក្រោយនេះកើនដល់ ៨៥២,៩៨៧ ករណី
  កូវីដ-១៩
  October 16, 2021 lyda

  អាជ្ញាធរសុខាភិបាលវៀតណាម បានបញ្ជាក់ពីករណីថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ចំនួន ៣,៧៨៩ ករណី នៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រ ទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ដែលនាំឱ្យចំនួនឆ្លងសរុបនៅក្នុងរលកទី៤ កើនដល់ ៨៥២,៩៨៧ ករណី នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន VNexpress ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ អ្នកជំងឺចំនួន ៩១៨ នាក់ ក៏ត្រូវបានរំសាយនៅក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោងចុងក្រោយនេះ ដែលនាំឱ្យការជាសះស្បើយសរុបកើនឡើងដល់ ៧៨៨,៩២៣ នាក់។ ខណៈប្រទេសវៀតណាមបានផ្លាស់ប្តូរពីយុទ្ធសាស្រ្ត Zero-COVID ទៅជាការរៀនរស់នៅជាមួយនឹងជំងឺ ប្រទេសនេះបានចេញនូវការកំណត់កម្រិតហានិភ័យតាមតំបន់រួមមាន ការរាប់ចំនួនអ្នកឆ្លង និងអត្រានៃការចាក់វ៉ាក់សាំង ដើម្បីកំណត់ថាសកម្មភាពធ្វើដំណើរ

 • ថ្ងៃនេះ ក្រសួងបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី 265នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ 499នាក់
  កូវីដ-១៩
  October 15, 2021 Khmernote Media

  នៅថ្ងៃទី15 ខែតុលា ឆ្នាំ2021នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន 265នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR) ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន 499នាក់ និងមានអ្នកបាត់បង់ជីវិត 26នាក់។ គិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន 116,140នាក់ , ករណីជាសះស្បើយសរុប 110,154 នាក់ និងស្លាប់សរុប 2,610នាក់៕

 • ថ្ងៃនេះ ក្រសួងបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី 268នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ 359នាក់
  កូវីដ-១៩
  October 14, 2021 srey nuch

  នៅថ្ងៃទី14 ខែតុលា ឆ្នាំ2021នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន 268នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR) ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន 359នាក់ និងមានអ្នកបាត់បង់ជីវិត 25នាក់។ គិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន 115,875នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប 109,655នាក់ និងស្លាប់សរុប 2,584នាក់៕

 • ថ្ងៃនេះ ក្រសួងបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី 272នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ 494នាក់
  កូវីដ-១៩
  October 13, 2021 srey nuch

  នៅថ្ងៃទី13 ខែតុលា ឆ្នាំ2021នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន 272នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR) ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន 494នាក់ និងមានអ្នកបាត់បង់ជីវិត 15នាក់។ គិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន 115,607នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប 109,296នាក់ និងស្លាប់សរុប 2,559នាក់៕

 • ប្រទេសវៀតណាមរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ៣,៦១៧ ករណី និងមរណភាពចំនួន ១១៥ នាក់បន្ថែមទៀត
  កូវីដ-១៩
  October 12, 2021 lyda

  ប្រទេសវៀតណាមបានបញ្ជាក់ពីករណីថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ចំនួន ៣,៦១៧ ករណី កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ដែលជំរុញឱ្យចំនួនឆ្លងសរុបនៅក្នុងរលកឆ្លងចុងក្រោយនេះកើនដល់ ៨៣៨,៦៥៤ ករណី។ តំបន់ទាំង ៣ ដែលមានករណីថ្មីច្រើនជាងគេគឺ ទីក្រុងហូជីមិញ ១,៥២៧ ករណី, ខេត្តដុងណៃ ៤៩៩ ករណី និងខេត្តប៊ិញឌួង ៤៤៦ ករណី។ ក្នុងចំណោមករណីថ្មីទាំងអស់ មានករណីចំនួន ១,៧២៦ ករណី ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងសហគមន៍ ខណៈផ្សេងទៀតគឺមកពីកន្លងចត្តាឡីស័ក និងតំបន់បិទខ្ទប់។ ក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានបញ្ជាក់ពីការជាសះស្បើយចំនួន ២,៥៤៩ នាក់

 • ថ្ងៃនេះ ក្រសួងបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី 267នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ 399នាក់
  កូវីដ-១៩
  October 12, 2021 srey nuch

  នៅថ្ងៃទី12 ខែតុលា ឆ្នាំ2021នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន 267នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR) ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន 399នាក់ និងមានអ្នកបាត់បង់ជីវិត 17នាក់។ គិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន 115,335នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប 108,802នាក់ និងស្លាប់សរុប 2,544នាក់៕

 • ថ្ងៃនេះ ក្រសួងបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី 258នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ 546នាក់
  កូវីដ-១៩
  October 11, 2021 srey nuch

  នៅថ្ងៃទី11 ខែតុលា ឆ្នាំ2021នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន 258នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR) ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន 546នាក់ និងមានអ្នកបាត់បង់ជីវិត 21នាក់។ គិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន 115,068នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប 108,403នាក់ និងស្លាប់សរុប 2,527នាក់៕

 • ប្រទេសវៀតណាមរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ៣,៥១៣ ករណី ដែលជាចំនួនឆ្លងប្រចាំថ្ងៃតិចបំផុតក្នុងរយៈពេលជិត ៣ ខែកន្លងមកនេះ
  កូវីដ-១៩
  October 11, 2021 lyda

  ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាម បានបញ្ជាក់ពីករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីចំនួន ៣,៥១៣ ករណី កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ដែលធ្វើឱ្យចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងរលកឆ្លងបច្ចុប្បន្នមានដល់ ៨៣៥,០៣៧ ករណី ខណៈវាក៏ជាតួលេខទាបបំផុតប្រចាំថ្ងៃក្នុងរយៈពេល ៨៦ថ្ងៃ កន្លងមកនេះ។ ការស្លាប់ចំនួន ១១៣ ករណី ក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យផងដែរ ដែលធ្វើឱ្យចំនួននៃការស្លាប់ទាំងអស់មានដល់ ២០,៥៥៥ ករណី ដែលស្មើនឹង ២.៤% នៃចំនួនករណីឆ្លងទាំងអស់។ ទន្ទឹមនឹងនេះ អ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន ២១,៣៩៨ នាក់