កូវីដ-១៩
 • កូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍ពីករណីសង្ស័យទាក់ទងនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ច្រើនជាង ២៦០,០០០ ករណី ក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោងចុងក្រោយ
  កូវីដ-១៩
  May 20, 2022 lyda

  ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍ថា ខ្លួនបានរកឃើញករណីសង្ស័យថ្មីជាង ២៦០,០០០ ករណី ទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលជំរុញឱ្យចំនួនអ្នកឆ្លងសង្ស័យមានសរុបដល់ទៅជាង ២ លានករណី។ កាសែត Rodong Sinmun របស់គណបក្សកាន់អំណាច បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថា ករណីគ្រុនក្តៅថ្មីជាង ២៦៣,០០០ ករណី និងការស្លាប់ចំនួន ២ ករណី ត្រូវបានបញ្ជាក់ក្នុងកំឡុងពេល ២៤ ម៉ោងចុងក្រោយ គិតត្រឹមម៉ោង ៦ល្ងាច ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ។ តួលេខនេះបាននាំឱ្យចំនួនមនុស្សដែលមានរោគសញ្ញាគ្រុនក្តៅ ចាប់តាំងពីចុងខែមេសា កើនដល់ជាង ២.២៤ លានករណី ជាមួយនឹងចំនួនអ្នកស្លាប់កើនឡើងដល់ ៦៥ នាក់។

 • ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា ថ្ងៃនេះមិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដថ្មីទេ, រយៈពេល12ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយ ដែលមិនមានអ្នកឆ្លងកូវីដ
  កូវីដ-១៩
  May 19, 2022 Khmernote Media

  នៅថ្ងៃទី19 ខែឧសភា ឆ្នាំ2022នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ករណីកូវីដ-១៩ ដោយថ្ងៃនេះ ពុំមានរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មីទេ មិនមានអ្នកជាសះស្បើយថ្មី និងមិនមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតទេ ហើយគិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន 136,262 នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប 133,198 នាក់ និងស្លាប់សរុប 3,056 នាក់៕

 • រយៈពេល 11ថ្ងៃជាប់គ្នា! ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដទេ និងអ្នកជាសះស្បើយ 01នាក់
  កូវីដ-១៩
  May 18, 2022 srey nuch

  នៅថ្ងៃទី18 ខែឧសភា ឆ្នាំ2022នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ករណីកូវីដ-១៩ ដោយថ្ងៃនេះ ពុំមានរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មីទេ ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីចំនួន 01នាក់ និងមិនមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតទេ ហើយគិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន 136,262 នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប 133,198 នាក់ និងស្លាប់សរុប 3,056 នាក់៕

 • រយៈពេល ១០ថ្ងៃជាប់គ្នា! ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ និងអ្នកជាសះស្បើយទេ
  កូវីដ-១៩
  May 17, 2022 srey nuch

  នៅថ្ងៃទី17 ខែឧសភា ឆ្នាំ2022នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ករណីកូវីដ-១៩ ដោយថ្ងៃនេះពុំមានរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មីទេ ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីពុំមានដែរ និងមិនមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតទេ ហើយគិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន 136,262 នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប 133,197 នាក់ និងស្លាប់សរុប 3,056 នាក់៕

 • រយៈពេល 9ថ្ងៃជាប់គ្នា! ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដទេ និងអ្នកជាសះស្បើយ 03នាក់
  កូវីដ-១៩
  May 16, 2022 srey nuch

  នៅថ្ងៃទី16 ខែឧសភា ឆ្នាំ2022នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ករណីកូវីដ-១៩ ដោយថ្ងៃនេះពុំមានរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មីទេ ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន 03នាក់ និងមិនមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតទេ ហើយគិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន 136,262 នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប 133,197 នាក់ និងស្លាប់សរុប 3,056 នាក់៕

 • រយៈពេល 8ថ្ងៃជាប់គ្នា! ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដទេ និងអ្នកជាសះស្បើយ 02នាក់
  កូវីដ-១៩
  May 15, 2022 Khmernote Media

  នៅថ្ងៃទី15 ខែឧសភា ឆ្នាំ2022នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ករណីកូវីដ-១៩ ដោយថ្ងៃនេះពុំមានរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មីទេ ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន 02នាក់ និងមិនមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតទេ ហើយគិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន 136,262 នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប 133,194 នាក់ និងស្លាប់សរុប 3,056 នាក់៕

 • រយៈពេល៧ថ្ងៃជាប់គ្នា! ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ទេ និងអ្នកជាសះស្បើយ 03នាក់
  កូវីដ-១៩
  May 14, 2022 Khmernote Media

  នៅថ្ងៃទី14 ខែឧសភា ឆ្នាំ2022នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ករណីកូវីដ-១៩ ដោយថ្ងៃនេះពុំមានរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មីទេ ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន 03នាក់ និងមិនមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតទេ ហើយគិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន 136,262 នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប 133,192 នាក់ និងស្លាប់សរុប 3,056 នាក់៕

 • ទើបតែប្រកាសករណីឆ្លងជំងឺកូវីដជាលើកដំបូងម្សិលមិញ ថ្ងៃនេះកូរ៉េខាងជើងប្រកាសករណីមរណភាពដំបូងម្ដង
  កូវីដ-១៩
  May 13, 2022 lyda

  យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC នៅថ្ងៃសុក្រ ទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ បានរាយការណ៍ថា កូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ពីការស្លាប់ដំបូងរបស់ខ្លួន ទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 ខណៈមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ផ្សេងទៀត កំពុងមានរោគសញ្ញាគ្រុនក្តៅ។ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានឱ្យដឹងថា មនុស្សចំនួន ៦នាក់ ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាស្លាប់ បន្ទាប់ពីពួកគេបានចេញរោគសញ្ញាគ្រុនក្តៅខ្លាំង និងបានតេស្តវិជ្ជមានជាមួយជំងឺ COVID-19 វ៉ារ្យ៉ង់អូមីក្រុង។ ប្រភពបាននិយាយថា មនុស្សចំនួន ១៨៧,០០០ នាក់ ដែលមានរោគសញ្ញាគ្រុនក្តៅ កំពុងត្រូវបានដាក់ឱ្យ «នៅដាច់ដោយឡែក និងទទួលការព្យាបាល»។ អ្នកជំនាញជឿជាក់ថា ជំងឺ COVID-19 ទំនងជាបានផ្ទុះឡើងនៅកូរ៉េខាងជើងអស់មួយរយៈមកហើយ ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះ ទើបតែប្រកាសករណីដំបូងរបស់ខ្លួន កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញនេះប៉ុណ្ណោះ។

 • រយៈពេល៦ថ្ងៃជាប់គ្នា! ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ទេ និងអ្នកជាសះស្បើយ 03នាក់
  កូវីដ-១៩
  May 13, 2022 srey nuch

  នៅថ្ងៃទី13 ខែឧសភា ឆ្នាំ2022នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ករណីកូវីដ-១៩ ដោយថ្ងៃនេះពុំមានរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មីទេ ក្នុងនោះករណីឆ្លងសហគមន៍ក៏គ្មានដែរ និងមិនមានករណីនាំចូលទេ ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន 03នាក់ និងមិនមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតទេ ហើយគិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន 136,262 នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប 133,189 នាក់ និងស្លាប់សរុប 3,056 នាក់៕

 • រយៈពេល៥ថ្ងៃជាប់គ្នា! ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ទេ និងអ្នកជាសះស្បើយ 02នាក់
  កូវីដ-១៩
  May 12, 2022 srey nuch

  នៅថ្ងៃទី12 ខែឧសភា ឆ្នាំ2022នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ករណីកូវីដ-១៩ ដោយថ្ងៃនេះពុំមានរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មីទេ ក្នុងនោះករណីឆ្លងសហគមន៍ក៏គ្មានដែរ និងមិនមានករណីនាំចូលទេ ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន 02នាក់ និងមិនមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតទេ ហើយគិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន 136,262 នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប 133,186 នាក់ និងស្លាប់សរុប 3,056 នាក់៕