ព័ត៌មានជាតិ

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាគណៈគ្រូពេទ្យជាតិ ៖ «គ្រូពេទ្យត្រូវព្យាបាលប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយគុណធម៌ ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់»

BY
Liny Chan
March 19, 2023

យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ ក្រសួងព័ត៌មាន ឯកឧត្តម ធា គ្រុយ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាគណៈគ្រូ ពេទ្យជាតិ បានលើកឡើងថា ការបង្កើនសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈវេជ្ជសាស្ត្រ ពិតជាកត្តាដែលមិនអាចខ្វះបានដែលគ្រូពេទ្យត្រូវតែបំពេញ ដើម្បីធ្វើការពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

ការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តម ធា គ្រុយ នេះនៅក្នុងឱកាសនៃការធ្វើមហាសន្និបាត បូកសរុបសមិទ្ធផលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាគណៈគ្រូពេទ្យខេត្តកំពង់ឆ្នាំង អាណត្តិ៦ឆ្នាំ លើកទី៣ និង លើកទិសដៅអាណត្តិ៦ឆ្នាំលើកទី៤ ។

ឯកឧត្តម ធា គ្រុយ បានបញ្ជាក់ទៀតថា «លោកពេទ្យ គឺជាគ្រួសារធំទូទាំងប្រទេស ប្រសិនបើមិនខិត ខំបង្កើនសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈវេជ្ជសាស្ត្រនោះទេ វាអាចធ្វើឱ្យប៉ះ ពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ ប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលផងដែរ »។

ឯកឧត្តមបានឱ្យដឹងទៀតថា កន្លងទៅ មានគ្រូពេទ្យមួយចំនួនតូចនៅពុំទាន់បានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌ របស់គណ:គ្រូពេទ្យនៅឡើយនោះទេ ពិសេសការបង្កើនសមត្ថភាព ចំណេះដឹង និង ជំនាញ ដែលចំណុចនេះ អាចធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋ ខ្វះទំនុកចិត្ត និងងាកទៅព្យាបាលនៅបរទេស ។ ក្នុងខណៈ ដែលពួកគេមានជំងឺតិចតួចប៉ុណ្ណោះ ។ដូច្នេះ គ្រូពេទ្យយើងទាំងអស់ ត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើនសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈវេជ្ជសាស្ត្រ ដើម្បីអាចឈានទៅព្យាបាលសុខ ភាពប្រជាពលរដ្ឋ ប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ ក៏ដូចជា ការផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ពួកគាត់ និងលើកកិត្តិយសគ្រូពេទ្យយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាកិត្តិយសប្រទេសជាតិរបស់យើងទាំងមូលផងដែរ។

លោកប្រាក់វ៉ុន ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានឱ្យដឹងថា កន្លងទៅគណ:គ្រូពេទ្យនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានខ្នះខ្នែងបរិច្ចាគកម្លាំងកាយចិត្ត ធនធាន ដើម្បីប្រមូលគ្រូពេទ្យមកចុះបញ្ជីការ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏នៅតែសេសសល់មួយចំនួនតូច ដែលករណីនេះសូមឱ្យ គណ:គ្រូពេទ្យបន្តយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀត ក្នុងកិច្ចការងារចុះបញ្ជីការ ជូនគ្រូពេទ្យ នៃគណ:គ្រូពេទ្យ ដើម្បីធានានិងពង្រឹងប្រសិទ្ធភាព និងវិជ្ជាជីវៈ ឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង ។

លោកប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលបានវាយតម្លៃលើ សីលធម៌ និង ជំនាញសមត្ថភាពគ្រូពេទ្យដែលមានមក ដល់ពេលនេះ គឺមានជំហានអភិវឌ្ឍន៍ល្អ ដោយសារការចូលរួមក្នុងការក្រេបជញ្ជក់យកបទ ពិសោធន៍លើចំណេះដឹង ។

គួរបញ្ចាក់ថា បើយោងតាមរបាយការណ៍បញ្ជាក់របស់លោក លឹម លីងួន ប្រធានគណ:គ្រូពេទ្យខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បច្ចុប្បន្ននេះគណ:គ្រូពេទ្យខេត្តដែលបានចុះបញ្ជីការត្រឹមត្រូវនោះមានចំនួន១៥១នាក់ ដែលបានអនុវត្តនិងបំពេញបានតាមលក្ខខណ្ឌស្របតាមក្រុមប្រឹក្សាគណ:គ្រូពេទ្យ ។ ជាទិសដៅខាងក្រុមប្រឹក្សាគណ:គ្រូពេទ្យនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ ដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងវិស័យសាធារណៈ និង ឯកជន មកចុះបញ្ជីការជាមួយក្រុមប្រឹក្សាគណ:គ្រូពេទ្យឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង៕

ប្រភព៖ ក្រសួងព័ត៌មាន​

Share This Post: