PR

កម្មវិធី អក្ខរកម្មឌីជីថលថ្មី នឹងជួយលើកកម្ពស់ អក្ខរកម្មឌីជីថល ដល់សិស្សានុសិស្សកម្ពុជា

BY
Liny Chan
March 23, 2023

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា អង្គការសកម្មភាពសម្រាប់ការអប់រំនៅកម្ពុជា (ខេប ឬ KAPE) និងក្រុមហ៊ុន Meta បានប្រកាសដាក់ដំណើរការកម្មវិធីសិក្សាថ្មីមួយ នៅក្នុងខែមេសាខាងមុខនេះ ដើម្បីលើកកម្ពស់ជំនាញ ឌីជីថលនៅ ក្នុងវិស័យអប់រំ និងក្នុងចំណោមសិស្សានុសិស្សកម្ពុជា។

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា អង្គការ KAPE និងក្រុមហ៊ុន Meta បាននិងកំពុងធ្វើការរួមគ្នា ដើម្បីដាក់ដំណើរការកម្មវិធី អក្ខរកម្ម ឌីជីថលថ្មី មួយឈ្មោះថា កម្មវិធី អក្ខរកម្មឌីជីថលខ្មែរ (Khmer Digital Literacy Programme) ដែលនឹងធានាថា គោលបំណង របស់កម្មវិធីនេះ ត្រូវសម្រេចបានក្នុងរយៈពេលកំណត់។ ជាការចាប់ផ្តើមសាលាជំនាន់ថ្មី ចំនួន ៦ នឹងត្រូវបានជ្រើសរើស ហើយគ្រូបង្គោល ចំនួន ១២នាក់ មកពីសាលារៀងទាំង ៦ នេះនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសផងដែរ ដើម្បីទទួលការបណ្តុះបណ្តាលនៅក្នុងកម្មវិធី អក្ខរកម្ម ឌីជីថល ខ្មែរ។

លោកជំទាវ គឹម សេដ្ឋានី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (MoEYS) មានប្រសាសន៍ថា៖ «ខ្ញុំរង់ចាំមើលលទ្ធផលរបស់ កម្មវិធី អក្ខរកម្មឌីជីថលខ្មែរ ថាតើកម្មវិធីនេះនឹងផ្តល់លទ្ធផលជាវិជ្ជមានដល់សិស្ស និងគ្រូរបស់យើងកម្រិតណា។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ នឹងផ្តល់ជូនសាលារៀននូវជំនាញចាំបាច់ ដើម្បីភាពរីកចម្រើនក្នុងយុគសម័យឌីជីថល ហើយយើងរង់ចាំមើលការលូតលាស់ និងភាព ជោគជ័យរបស់ពួកគេ»។

សិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល (ToT) ដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវកម្មវិធីសិក្សា ព័ត៌មានវិទ្យា ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងសាលាជំនាន់ថ្មី និង កម្មវិធី We Think Digital នឹងផ្តល់ជូនគ្រូបង្គោលនូវចំណេះដឹង ដើម្បីបង្រៀនក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល អក្ខរកម្ម នេះ ដល់សិស្ស នៅ តាមសាលាគោលដៅ។

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលនេះ មានគោលបំណងផ្តោតលើអ្នកដែលទើបនឹងប្រើប្រាស់ អ៊ីនធឺណិត ក៏ដូចជាអ្នកដែលចង់លើកកម្ពស់ជំនាញ ឌីជីថល ដែលមានស្រាប់។ សាលាជំនាន់ថ្មីចំនួនប្រាំមួយ (NGS) ត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់កម្មវិធីនេះ។

កម្មវិធីអក្ខរកម្ម ឌីជីថលខ្មែរ គ្រោងនឹងចាប់ផ្តើមនៅខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ ហើយនឹងមានរយៈ ពេល ៦ខែ ដែលនឹងបញ្ចប់នៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣។ ក្នុងអំឡុងពេលសិក្សារយៈពេល ៦ខែនេះ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា អង្គការ KAPE និងក្រុមហ៊ុន Meta សង្ឃឹមថា គ្រូបង្គោលទាំង១២នាក់នឹងចែកចាយបន្ត និងបង្រៀន ចំណេះដឹងដែលគាត់ទទួលបានដល់សិស្ស ចំនួនពី ៣ ០០០ ទៅ ៥ ០០០ នាក់ជាមួយនឹងជំនាញ និងចំណេះដឹងឌីជីថលដែលពួកគេអាចប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែង។

លោកបណ្ឌិត ហេង ភក្តី ប្រធាន គោលនយោបាយ សាធារណៈនៃក្រុមហ៊ុន Meta ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថា៖ «នៅក្រុមហ៊ុន Meta យើងជឿថា អក្ខរកម្មឌីជីថល មានសារៈសំខាន់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងការចូលរួមយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងពិភពឌីជីថល។ យើង មានមោទនភាព ដែលបានគាំទ្រដល់កម្មវិធីអក្ខរកម្ម ជីថលខ្មែរនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់កម្មវិធីនេះ ក្នុងការផ្តល់ជូនពលរដ្ឋកម្ពុជា នូវ ជំនាញដែលត្រូវការដើម្បីប្រើប្រាស់ អ៊ីនធឺណិត ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាព។ យើងមានសេចក្តីរំភើបរីករាយដែលមើលឃើញ លទ្ធផលជាវិជ្ជមានដែលកម្មវិធីនេះនឹងផ្តល់ជូនសហគមន៍ហើយយើងនឹងបន្តភាពជាដៃគូ របស់យើងជាមួយកម្មវិធីនេះទៅមុខទៀត»។

លោក ហ៊ីន ស៊ីមហួន នាយករងប្រតិបត្តិអង្គការ KAPE មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការចាប់ដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុន Meta ដើម្បី ដាក់ដំណើរការកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលនេះ ដោយសារកម្មវិធីនេះនឹងជួយសិស្សនិងគ្រូបង្រៀនឱ្យបង្កើនជំនាញឌីជីថលរបស់ពួកគេ។

លោក ហ៊ីន ស៊ីមហួន ក៏បានបន្តមានប្រសាសន៍ថា៖ «គោលដៅរបស់កម្មវិធីអក្ខរកម្មឌីជីថល គឺដើម្បីផ្តល់ជូនចំណេះដឹង និង សមត្ថភាពដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការសម្រាប់ភាពរីកចម្រើនក្នុងយុគសម័យឌីជីថល នាពេលបច្ចុប្បន្ន តាមរយៈការផ្តល់ជូនមនុស្សគ្រប់ គ្នានូវលទ្ធភាពទទួលបានចំណេះដឹងឌីជីថលតាមរយៈកម្មវិធីនេះ»៕

Share This Post: