កម្ពុជាទទួលរងឥទ្ធិពលព្យុះស៉ីនឡាគូ ធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ និងខ្យល់កន្ដ្រាក់ រហូតដល់ថ្ងៃ ០៥ សីហា នេះ
ព័ត៌មានជាតិ August 2, 2020 Khmernote Media

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងឲ្យដឹងថា ប្រទេសកម្ពុជារងឥទ្ធិពលព្យុះស៉ីនឡាគូមកពីសមុទ្រចិនខាងត្បូង ដែលវិវត្តទៅជាវិសម្ពាធទាប នាំឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ និងខ្យល់កន្ដ្រាក់ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។ សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ដែលបានបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពដូចខាងក្រោម៖