កម្មការិនី រោងចក្រ ឌីន ហាន់ ចំនួន១៣នាក់ រកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ភាគច្រើនឆ្លងផ្នែកដេរ
កូវីដ-១៩ April 7, 2021 Khmernote Media

នៅមុននេះបន្តិចដែរ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណ អ្នកដែលបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ទាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ ដែលមានសរុប៧៨នាក់ ដែលរកឃើញមានវិជ្ជមានកាលពីថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។

ក្នុងនោះដែរគេសង្កេតឃើញថាមានកម្មការិនីរោងចក្រ ឌីន ហាន់ ចំនួន១៣នាក់បានរកឃើញថាមានវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ដោយក្នុងនោះមានជំនួយការបើកឥវ៉ាន់ឃ្លាំងចំនួន ០២នាក់ ប្រធានផ្នែកដេរ ០១នាក់ និងកម្មការិនីផ្នែកដេរចំនួន១០នាក់ផងដែរ៕