ថ្ងៃនេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី១១៣នាក់បន្ថែមទៀត ក្នុងនោះនៅភ្នំពេញមាន ១០៣នាក់
កូវីដ-១៩ April 8, 2021 Khmernote Media

នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន១១៣នាក់ និងមានករណីជាសះស្បើយថ្មីចំនួន ៩០នាក់ផងដែរ។

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល បានបញ្ជាក់ថា អ្នកវិជ្ជមានទាំង ១១៣នាក់នោះ គឺ ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍ សហគមន៍២០កុម្ភៈ ទាំងអស់។ សូមអានសេចក្តីជូនព័ត៌មាននៅខាងក្រោម៖