ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ចាប់ផ្តើមអនុវត្តដាក់បម្រាមគោចរ បិទចរាចរណ៍ទូទាំងខេត្ត ចាប់ពីម៉ោង៨យប់ ដល់ម៉ោង៥ភ្លឺ ដូចរាជធានីភ្នំពេញដែរហើយ
កូវីដ-១៩ April 8, 2021 Khmernote Media

កាលពីថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ អាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានសម្រេចប្រើប្រាស់វិធានការដាក់បម្រាមគោចរ ដោយបិទចរាចរណ៍ទូទាំងខេត្តចាប់ពីម៉ោង ២០:០០នាទីយប់ រហូតដល់ម៉ោង ០៥:០០ ទាបភ្លឺរយៈពេល១៤ថ្ងៃដូចរាជធានីភ្នំពេញដែរ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។

ការដាក់បម្រាមគោចរនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះដែរ ត្រូវបានអនុវត្តរយៈពេល១៤ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។ សូមអានសេចក្តីសម្រេចនៅខាងក្រោមនេះ៕