ថ្ងៃនេះ ក្រសួងបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី ៦៥៥នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈបាត់បង់ជីវិតចំនួន១១នាក់
កូវីដ-១៩ June 11, 2021 srey nuch

នៅថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ៦៥៥នាក់ ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន ៨១០នាក់ និងមានអ្នកបាត់បង់ជីវិត១១នាក់។ គិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន ៣៧,៣២១នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប ៣០,៦១៧នាក់ និងស្លាប់សរុប ៣១១នាក់៕