ថ្ងៃនេះ ក្រសួងបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី 812នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ 740នាក់
កូវីដ-១៩ July 21, 2021 srey nuch

នៅថ្ងៃទី21 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2021នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន 812នាក់ ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន 740នាក់ និងមានអ្នកបាត់បង់ជីវិត 19នាក់។ គិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន 69,608នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប 61,779នាក់ និងស្លាប់សរុប 1,168នាក់៕