ថ្ងៃនេះ ក្រសួងបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី 660នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ 417នាក់
កូវីដ-១៩ September 10, 2021 srey nuch

នៅថ្ងៃទី10 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2021នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន 660នាក់ ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន 417នាក់ និងមានអ្នកបាត់បង់ជីវិត 12នាក់។ គិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន 98,184នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប 92,912នាក់ និងស្លាប់សរុប 2,019នាក់៕