ថ្ងៃនេះ ក្រសួងបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី 698នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ 465នាក់
កូវីដ-១៩ September 17, 2021 srey nuch

នៅថ្ងៃទី17 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2021នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន 698នាក់ ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន 465នាក់ និងមានអ្នកបាត់បង់ជីវិត 11នាក់។ គិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន 102,834នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប 96,275នាក់ និងស្លាប់សរុប 2,089នាក់៕