ថ្ងៃនេះ ក្រសួងបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី 203នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ 547នាក់
កូវីដ-១៩ October 8, 2021 srey nuch

នៅថ្ងៃទី08 ខែតុលា ឆ្នាំ2021នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន 203នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR) ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន 547នាក់ និងមានអ្នកបាត់បង់ជីវិត 18នាក់។ គិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន 114,351នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប 106,839នាក់ និងស្លាប់សរុប 2,459នាក់៕