ថ្ងៃនេះ ក្រសួងបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី 272នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ 494នាក់
កូវីដ-១៩ October 13, 2021 srey nuch

នៅថ្ងៃទី13 ខែតុលា ឆ្នាំ2021នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន 272នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR) ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន 494នាក់ និងមានអ្នកបាត់បង់ជីវិត 15នាក់។ គិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន 115,607នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប 109,296នាក់ និងស្លាប់សរុប 2,559នាក់៕