ថ្ងៃនេះ ក្រសួងបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី 268នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ 359នាក់
កូវីដ-១៩ October 14, 2021 srey nuch

នៅថ្ងៃទី14 ខែតុលា ឆ្នាំ2021នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន 268នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR) ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន 359នាក់ និងមានអ្នកបាត់បង់ជីវិត 25នាក់។ គិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន 115,875នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប 109,655នាក់ និងស្លាប់សរុប 2,584នាក់៕