ថ្ងៃនេះ ក្រសួងបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី 267នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ 311នាក់
កូវីដ-១៩ October 16, 2021 srey nuch

នៅថ្ងៃទី16 ខែតុលា ឆ្នាំ2021នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន 267នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR) ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន 311នាក់ និងមានអ្នកបាត់បង់ជីវិត 24នាក់។ គិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន 116,407នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប 110,465នាក់ និងស្លាប់សរុប 2,634នាក់៕