ថ្ងៃនេះ ក្រសួងបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី 258នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ 405នាក់
កូវីដ-១៩ October 17, 2021 Khmernote Media

នៅថ្ងៃទី17 ខែតុលា ឆ្នាំ2021នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន 258នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR) ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន 405នាក់ និងមានអ្នកបាត់បង់ជីវិត 24នាក់។ គិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន 116,665នាក់
, ករណីជាសះស្បើយសរុប 110,870 នាក់ និងស្លាប់សរុប 2,658នាក់៕