ក្រសួងរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 30នាក់ (ករណីនាំចូល 7នាក់ និងឆ្លងសហគមន៍ 23នាក់) ប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់ ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ 17នាក់
កូវីដ-១៩ January 19, 2022 srey nuch

នៅថ្ងៃទី19 ខែមករា ឆ្នាំ2022នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន 30នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR នឹងជាប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់) ក្នុងនោះករណីឆ្លងសហគមន៍ 23នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស 07នាក់ ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន 17នាក់ និងមិនមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតថ្មីនោះទេគិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន 120,877នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប 117,146នាក់ និងស្លាប់សរុប 3,015នាក់៕​