ក្រសួងសាធារណការ បង្ហាញពីឯកសារចាំបាច់ និងតម្លៃសេវា សម្រាប់ការប្តូរផ្លាកលេខពីទម្រង់ខ្លី ទៅទម្រង់វែង
ព័ត៌មានជាតិ May 18, 2022 srey nuch

រាជធានីភ្នំពេញ៖ យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន នៅថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ក្រោយមានសាធារណជន ចោទជាសំណួរថា “តើផ្លាកលេខទម្រង់ខ្លី អាចស្នើប្តូរយកផ្លាកលេខទម្រង់វែងបានដែរឬទេ?”

ក្រសួងសាធារណការ បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា ផ្លាកលេខទម្រង់ខ្លី អាចស្នើប្តូរយកផ្លាកលេខទម្រង់វែងបាន។ ឯកសារតម្រូវសម្រាប់ប្តូរយកផ្លាកលេខទម្រង់វែងរួមមាន៖
-បណ្ណសម្គាល់យានយន្ត (ច្បាប់ដើម)
-អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ (ច្បាប់ចម្លងដែលមានបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច)
-ផ្លាកលេខដែលស្នើសុំប្តូរ
-ពាក្យស្នើសុំ (បិទលេខតួ-ម៉ាស៊ីន ជាក់ស្ដែង)
-វិញ្ញាបនបត្រត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានជំនិះ(ឆៀក)។

កម្រៃសេវាប្តូរយកផ្លាកលេខទម្រង់វែងសម្រាប់រថយន្តធុនតូច ឬធុនស្រាល(ផ្លាកលេខរាជធានី-ខេត្ត)៖
-ផ្លាកលេខម្ខាង តម្លៃ ១២០.០០០ រៀល
-ផ្លាកលេខ១គូ តម្លៃ ១៨០.០០០ រៀល
ព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ(Hotline)៖ 1275 ៕

ប្រភព៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន Ministry of Public Works and Transport – MPWT