អតីតអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៅផលិតកម្ម Galaxy លោក យឹម តាស្រង់ ទទួលបានគោរមងារ «ឧកញ៉ា»
សិល្បៈ July 25, 2022 srey nuch

រាជធានីភ្នំពេញ៖ យោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី នៅថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ បានត្រាស់បង្គាប់អតីតអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៅ ផលិតកម្ម Galaxy លោក យឹម តាស្រង់ ទទួលបានគោរមងារ ឧកញ៉ា