ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងការងារ ចេញសេចក្តីប្រកាសពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករ សរុប២០០ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣

BY
Naren
September 21, 2022

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងការងារ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ បានចេញចេញសេចក្តីប្រកាស ស្តីពី ការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ ផលិតស្បែកជើង និងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូប សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ ត្រូវបានកំណត់ជាផ្លូវការនូវទឹកប្រាក់ចំនួន ២០០ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែ ដោយមិនទាន់គិតប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ៕ សូមអានសេចក្តីប្រកាសលម្អិតនៅខាងក្រោមនេះ៖

Share This Post: