ឱកាសមកដល់ហើយ! អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ត្រូវការជ្រើសរើសមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន ៦៥នាក់
សង្គម December 3, 2019 Khmernote

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានឲ្យដឹងថា អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ត្រូវការជ្រើសរើសមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា ចំនួន ៦៥នាក់ សម្រាប់បម្រើការនៅក្រុមការងារ អង្កេតអចលនទ្រព្យ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ដែលមានលក្ខណៈដូចខាងក្រោមនេះ៖

អត្ថបទ៖ សេម