កម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យការបើកដំណើរការឡើងវិញនូវវិស័យកីឡាមួយចំនួន ដោយត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌ៤ចំណុច
ព័ត៌មានជាតិ May 22, 2020 Khmernote

យោងតាមលិខិតិចេញដោយ គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ បានឲ្យដឹងថា ដោយមានចំណារឯកភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអនុញ្ញាតឲ្យមានវិធានការកែតម្រូវសម្រាប់ការបើកដំណើរការឡើងវិញនូវ វិស័យកីឡាជាជំហានៗដោយត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន ៤ចំនុចដូចខាងក្រោម៖