អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា ប្រកាសបន្ធូរបន្ថយពន្ធ ១០% លើរថយន្តអត់ពន្ធចង្កូតឆ្វេង បើសិនមកបង់ពន្ធនាំចូលមុនដាច់ឆ្នាំនេះ
ព័ត៌មានជាតិ October 14, 2021 Khmernote Media

អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា បានចេញតារាពន្ធមួយចំនួនដោយធ្វើការបន្ធូរបន្ថយពន្ធចំនួន១០% លើរថយន្តចង្កូតឆ្វេងមានស្រាប់ក្នុងប្រទេសដែលមានម៉ូដែលត្រឹមឆ្នាំ ២០១៥ ចុះក្រោម។ ការបន្ធូរបន្ថយពន្ធ១០%នេះដែរ មានសុពលភាពត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសូមម្ចាស់រថយន្តខាងលើទាំងអស់មេត្តារួសរាន់មកបង់ពន្ធអោយបានទាន់ពេលវេលា ដោយចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ទៅគឺត្រូវបង់ពន្ធពេញលេញមិនមានការបន្ធូរបន្ថយទៀតនោះទេ។

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់សូមមើលតារាពន្ធនៅខាងក្រោមនេះ៖