ព័ត៌មានជាតិ

មកដឹងពីវិធីចុះបញ្ជីរថយន្តតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ដោយត្រូវធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌងាយៗទាំងនេះ

BY
srey nuch
July 26, 2022

រាជធានីភ្នំពេញ៖ យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន នៅថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ បានឱ្យដឹងថា ក្រសួងសាធារណការ ឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលសួរច្រើនជាងគេតាមរយៈលេខទូរសព្ទ (Hotline 1275) ដោយបានសួរថា៖ តើបែបបទនៃការចុះបញ្ជីរថយន្តតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ត្រូវធ្វើដូចម្ដេច?

ក្រសួងសាធារណការ បានបញ្ជាក់ថា បែបបទសង្ខេបនៃការចុះបញ្ជីតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មរួមមាន៖
– ចូលទៅកាន់វេបសាយ https://vehicle.mpwt.gov.kh
– ស្វែងរកលេខដែលពេញចិត្តរួចបញ្ជាទិញ
– ត្រូវបង្កើតគណនី ឬកត់ត្រាចូលក្នុងប្រព័ន្ធបើមានគណនីហើយ
– ធ្វើការបំពេញព័ត៌មានទៅតាមតំណាក់កាលនីមួយៗ
– ករណីបំពេញឆៀករួមគ្នាជាមួយការចុះបញ្ជី ស្នើសុំម្ចាស់ព្រីនវិញ្ញាបនបត្រត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានជំនិះ(ឆៀក) ជាមុនសិន
– ពិនិត្យមើលព័ត៌មានរបស់ខ្លួនឡើងវិញ
– បោះពុម្ពពាក្យស្នើសុំ និងវិក្កយបត្រ រួចទូទាត់ប្រាក់ជាមួយគ្រឹះស្ថានដៃគូរបស់ក្រសួង
– រង់ចាំទទួលសារជូនដំណឹងពីការទទួលផ្លាកលេខ។
:::ព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ(Hotline)៖ 1275

ប្រភព៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន Ministry of Public Works and Transport – MPWT

Share This Post: