ព័ត៌មានជាតិ

ឱកាសល្អ! ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌប្រភេទ “ក” ចំនួន ៦កន្លែង ផុតកំណត់ទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា

BY
srey nuch
March 23, 2023

រាជធានីភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលក្របខ័ណ្ឌថ្មី ប្រភេទ “ក” ចំនួន ៦កន្លែង របស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា។

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាសូមជូនដំណឹងដល់សាធារណជនឱ្យបានជ្រាបថា យោងលិខិតលេខ ០០៨/ ២៣ មស. ជម ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ក្រុមប្រឹក្សា អភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជានឹងរៀបចំការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ប្រភេទ “ក” ចំនួន៦កន្លែង ឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ តាមតម្រូវការដូច ខាងក្រោម៖

ប្រភព៖​ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា The Council for the Development of Cambodia

Share This Post: