ព័ត៌មានជាតិ

គ្រូបង្រៀន និងបុគ្គលិកអប់រំ ២៤នាក់ត្រូវបានរកឃើញមានវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ មុនការបើកដំណើរការសាលារៀន២កំរិតឡើងវិញនៅថ្ងៃស្អែក

BY
Khmernote Media
September 14, 2021

យោងតាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានរកឃើញគ្រូបង្រៀននិងបុគ្គលិកអប់រំចំនួន២៤នាក់មានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ នៅមុនពេលសាលារៀនចំនួន២កំរិតគឺអនុវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាល័យ ត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយបើកដំណើរការឡើងវិញនៅថ្ងៃស្អែកនេះ។

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ដែលមានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញជាសេនាធិការ បានសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋបាលខណ្ឌទាំង១៤ មន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ និងមន្ទីរ-អង្គភាពជំនាញពាក់ព័ន្ធ សម្រេចបានកិច្ចការសំខាន់ៗ ក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិសម្រាប់ការបើកដំណើរការឡើងវិញនូវគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន សម្រាប់កម្រិតអនុវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាល័យទាំងអស់ ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ ដូចខាងក្រោម៖

Share This Post: