ថ្ងៃនេះ ក្រសួងបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី 258នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ 546នាក់
កូវីដ-១៩ October 11, 2021 srey nuch

នៅថ្ងៃទី11 ខែតុលា ឆ្នាំ2021នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន 258នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR) ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន 546នាក់ និងមានអ្នកបាត់បង់ជីវិត 21នាក់។ គិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន 115,068នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប 108,403នាក់ និងស្លាប់សរុប 2,527នាក់៕