រកឃើញវិជ្ជមានថ្មី ៣១នាក់ ក្នុងនោះមាន ២៨នាក់ឆ្លងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ ដែលធ្វើអោយចំនួនកើនដល់៤០២នាក់
កូវីដ-១៩ March 4, 2021 Khmernote Media

នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន៣១នាក់ និងមានករណីជាសះស្បើយថ្មី០២នាក់ផងដែរ។

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល បានបញ្ជាក់ថា អ្នកវិជ្ជមានទាំង៣១នាក់នោះ មាន២៨នាក់គឺជាអ្នកពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍ សហគមន៍២០កុម្ភៈ ដែលធ្វើអោយអ្នកឆ្លងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍នេះកើនដល់៤០២នាក់ ក្នុងរយៈពេលជិត២សប្តាហ៍មកនេះ។ សូមអានសេចក្តីជូនព័ត៌មានខាងក្រោម៖