ឆ្លងលឿនណាស់ ! បង្ហាញអត្តសញ្ញាណ កម្មកររោងចក្រ ឌីន ហាន ២២នាក់ដែលបានឆ្លងកូវីដ-១៩
កូវីដ-១៩ April 8, 2021 Khmernote Media

នៅមុននេះបន្តិចដែរ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណ អ្នកដែលបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ទាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ ដែលមានសរុប១០៣នាក់ ដែលរកឃើញមានវិជ្ជមានកាលពីថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។

ក្នុងនោះដែរគេសង្កេតឃើញថាមានកម្មការិនីរោងចក្រ ឌីន ហាន ចំនួន ២២នាក់បន្ថែមទៀតបានរកឃើញថាមានវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងនៅខាងក្រោម៖