ប្រទេសថៃរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ៤០៥នាក់ ដែលនាំឱ្យករណីសរុបកើនដល់ជាង ៣០,០០០នាក់
កូវីដ-១៩ April 8, 2021 lyda

មជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 របស់ប្រទេសថៃ បានរាយការណ៍ពីករណីថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ចំនួន ៤០៥ករណី សម្រាប់របាយការណ៍នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ។ ក្នុងចំណោមករណីថ្មីៗទាំងអស់នោះផងដែរ គឺមានតែករណីចំនួន ១៤ ប៉ុណ្ណោះដែលជាការនាំចូលពីបរទេស ហើយក្រៅពីនោះសុទ្ធតែជាករណីក្នុងសហគមន៍ទាំងអស់។ យ៉ាងណាមិញពុំមានការស្លាប់ថ្មីត្រូវបានបញ្ជាក់ទេនៅថ្ងៃនេះ ដូច្នេះការស្លាប់សរុបនៅតែមាន ៩៥ នាក់ដដែល។

គិតត្រឹមថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះផ្ទាល់ ចំនួនករណីជំងឺ COVID-19 ដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃ បានកើនឡើងដល់ ៣០,៣១០ នាក់ ហើយក្នុងនោះមាន ២៧,១៣៣ នាក់ជាការចម្លងនៅក្នុងសហគមន៍ ដោយរួមមាន ១៦,៦៩០ នាក់ ត្រូវបានរកឃើញតាមរយៈការចុះយកសំណាក ខណៈអ្នកជំងឺ ៣,១៧៧ នាក់ ជាអ្នកត្រឡប់ពីបរទេសវិញ។ រហូតមកដល់ពេលនេះ ក៏មានអ្នកជំងឺ ២៨,១០១ នាក់ បានជាសះស្បើយនិងត្រូវបានរំសាយចេញទៅផ្ទះ ខណៈអ្នកជំងឺ ២,១១៤ នាក់ កំពុងនៅសម្រាកព្យាបាលនៅឡើយទេ៕

អត្ថបទ៖ លីដា
ប្រភព៖ The Nation Thailand