ត្រៀមរួចរាល់! សាលសវនាការរបស់សាលាដំបូងរាជធានីខេត្ត សម្រាប់កាត់ក្តីក្នុងករណីអ្នកបំពានវិធានការរដ្ឋបាល និងសុខាភិបាល
កូវីដ-១៩ April 16, 2021 Khmernote Media

យោងតាមគណនីហ្វេសបុករបស់ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ បានបញ្ជាក់ថា សាលសវនាការរបស់សាលាដំបូងរាជធានីខេត្ត ត្រូវបានត្រៀមរួចរាល់សម្រាប់កាត់ក្តីក្នុងករណីអ្នកបំពានវិធានការរដ្ឋបាល និងសុខាភិបាល ក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩!។ ខាងក្រោមនេះជារូបភាពភ្ជាប់ជាមួយ៖