ប្រេសិតម៉ាឡេស៊ីធ្វើទស្សនកិច្ចនៅបន្ទប់តាំងបង្ហាញរថយន្តនីសាន់ របស់ក្រុមហ៊ុនតាន់ចុងម៉ូធ័រ
Nissan Auto Tech October 21, 2019 lyda

កាលពីខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតម៉ាឡេស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជា ឯកឧត្ដម Eldeen Husaini Mohd Hashim និងមន្រ្តីស្ថានទូតជាច្រើន បានរួមគ្នាទៅទស្សនាបន្ទប់តាំងបង្ហាញនីសាន់ របស់ក្រុមហ៊ុន តាន់ចុងម៉ូធ័រខេមបូឌា និងមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មថែទាំ Aftersales Service នៅភ្នំពេញ។ ក្រុមហ៊ុន តាន់ចុងម៉ូធ័រ (ខេមបូឌា) ភីធីវ៉ាយ អិលធីឌី ជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន តាន់ចុងហូលឌីង (ម៉ាឡេស៊ី) និងជាអ្នកចែកចាយផ្តាច់មុខនូវរថយន្តម៉ាកនីសាន់នៅកម្ពុជា។

គោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ គឺដើម្បីជួបជាមួយពាណិជ្ជករម៉ាឡេស៊ី ដើម្បីរៀន និងមានការយល់ដឹងអំពីប្រតិបត្តិការ និងប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ពួកគេ។ វាក៏ដើម្បីស្វែងរកឱកាសផ្សេងទៀតជាមួយនឹងគោលបំណងនៃការលើកកម្ពស់ការតភ្ជាប់រវាងសហគមន៍ធុរកិច្ចម៉ាឡេស៊ី និងកម្ពុជា។ វាក៏អនុញ្ញាតឱ្យធុរកិច្ចម៉ាឡេស៊ីបំភ្លឺស្ថានទូតអំពីបញ្ហាប្រឈម ដែលពួកគេប្រឈមមុខជាមួយចេតនាដើម្បីដឹងថា តើស្ថានទូតអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះបានដោយរបៀបណា៕

អត្ថបទ៖ លីដា