កុំប្រហែសអោយសោះ! អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ទូទាំងពិភពលោកកើនលើស១០លាននាក់ហើយ និងស្លាប់ជាងកន្លះលាននាក់
កូវីដ-១៩ June 28, 2020 Khmernote

យោងតាមការរបាយការណ៍ដែលចុះផ្សាយដោយគេហទំព័រ worldometers បានឲ្យដឹងថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០នេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើងដល់ ១០,០៨១,៥២២នាក់ និងបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន ៥០១,២៩៨នាក់ ព្រមទាំងមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៥,៤៥៨,៣៦៧។

នៅក្នុងផងដែរ ប្រទេសដែលឈរលំដាប់កំពូលមានអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ច្រើនជាងគេ គឺនៅតែជាសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលមានអ្នកឆ្លងទូទាំងប្រទេសសរុប ២,៥៩៦,៥៣៧នាក់ អ្នកស្លាប់សរុប ១២៨,១៥២នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ១,០៨១,៤៣៧ នាក់។ ចំណែកឯប្រទេសឈរលំដាប់ទី២គឺ ប្រទេសប្រេស៊ីល ដែលមានអ្នកឆ្លងទូទាំងប្រទេសសរុប ១,៣១៥,៩៤១ នាក់ អ្នកស្លាប់សរុប ៥៧,១០៣ នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ៧១៥,៩០៥ នាក់៕